Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Despre noi Conducere Primar
Navigare
Autentificare


Ai uitat parola?
« Aprilie 2020 »
Du Lu Ma Mi Jo Vi Sa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
 
Actiuni document

Primar

NEDELCU Theodor Aniel

Primar

ing. NEDELCU Theodor Aniel

Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

• asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi punerea în aplicare a legilor a decretelor Preşedintele Româniai, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ, ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean:
• asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local . În situaţia în care apreciază ca o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe Prefect;
• poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit;
• pe baza hotărârilor consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări în condiţiile legii;
• prezintă consiliului local, annual sau ori de câte ori este necesar, informări privind starea economică şi socială a comunei în concordanţă cu atribuţiile ce revin;
• întocmeşte proiectul bugetul local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
• exercită funcţia de ordonator principal de credite;
• verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică consiliul local cele constatate;
• ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizotiilor, împreună cu organele specializate ale statului;
• asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă care au obligaţia sa răspunda solicitărilor sale în condiţiile legii;
• ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;
• ia măsurivde interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor a altor manifestări publice care contravin ordinii de dept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;
• controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
• ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale,în condiţiile legii;
• ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local, asigură respectarea prevederilor PUG, precum şi alte planuri urbanistice zonale şi de detaliu;
• asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
• asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietatea comunei, instalarea semnelor de circulaţie, desfacerea normală a traficului rutier şi pietonal în condiţiile legii;
• conduce serviciile publice locale, asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară, supraveghează măsurile de asistenţă şi ajutor social;
• indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
• emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
• propune consiliul local spre aprobare şi regulamentul de organizare şi funcţionare a funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate;
• numeşte şi eliberează din funcţie în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului;
• răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care apartin domeniului public şi domeniului privat al comunei;
• organizează evidenţa lucrărilor de construcţii şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
• ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei;
• primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi însărcinărille date de consiliul local;
• in exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: